Formandens beretning

Formandens beretning 2019 J Kære Alle Så gik der endnu et år, et år hvor der endnu engang skete en hel masse på Strålen. I maj afholdte vi et C stævne, bare en dag. Det gik rigtigt godt, mange starter, dejlige hjælpere og mange frivillige. Tak for Jer I vores arbejdsweekend fik vi endnu engang…

Referat fra Generalforsamling 24.02.2020

Ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen Mandag d. 24-02-2020 kl. 19.00 Referat: Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) Dirigent: Anette, referent: Dorte Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var beslutningsdygtig.    Formandens beretning Formanden fremlagde sin beretning over årets aktiviteter og begivenheder. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt. Kassereren fremlægger årsrapport (inkl.…