Referat af ordinær Generalforsamling d. 11.5.2021

Ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 19.00 på Maglebyvej 11   Med følgende punkter:   Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) Birgitte er dirigent og Dorte er referent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.   Formandens beretning. Ingen spørgsmål til formandens beretning. Generalforsamlingen godkender beretningen.   Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. revideret…