Referat fra generalforsamling 9-2-2022

Referat fra ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 19.30 på Ridecenter Strålen Maglebyvej 11   Dagsorden og referat: Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) Referent: Dorte Dirigent: Birgitte Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Formandens beretning Formanden fremlagde sin beretning og generalforsamlingen tilsluttede sig den. Kassereren fremlægger årsrapport…

Formandens beretning 2021

Kære Alle Endnu et år er gået og nu får I her et tilbageblik. Covid-19 gjorde igen sit indtog og vi gik tidlig på juleferie i 2020 og det fortsatte ind i 2021. Der er alligevel sket en masse og nu håber vi det snart det er helt ovre. Vi fik afholdt en arbejdsdag, hvor…