Referat fra generalforsamling 9-2-2022

Referat fra ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 19.30 på Ridecenter Strålen Maglebyvej 11   Dagsorden og referat: Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) Referent: Dorte Dirigent: Birgitte Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Formandens beretning Formanden fremlagde sin beretning og generalforsamlingen tilsluttede sig den. Kassereren fremlægger årsrapport…

Details

Referat af ordinær Generalforsamling d. 11.5.2021

Ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 19.00 på Maglebyvej 11   Med følgende punkter:   Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) Birgitte er dirigent og Dorte er referent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.   Formandens beretning. Ingen spørgsmål til formandens beretning. Generalforsamlingen godkender beretningen.   Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. revideret…

Details

Referat fra Generalforsamling 24.02.2020

Ordinær generalforsamling i Rideklub Strålen Mandag d. 24-02-2020 kl. 19.00 Referat: Valg af dirigent og referent (rettidig indkaldelse) Dirigent: Anette, referent: Dorte Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var beslutningsdygtig.    Formandens beretning Formanden fremlagde sin beretning over årets aktiviteter og begivenheder. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt. Kassereren fremlægger årsrapport (inkl.…

Details

Special Olympics

Vi afholder Special Olympics søndag d. 9.9 fra kl. 9.30 i rideklub Strålen Maglebyvej 11. 4671 Strøby. For at være kvalificeret til at deltage i Special Olympic skal man være mindst 8 år gammel og være udviklingshandicappet/have generelle indlæringsproblemer. Der ligger ikke IQ-målinger o.l. til grund for denne definition, men man skal i hverdagen (skole,…

Details

Special Olympics

Jeg samler på poetiske øjeblikke, men kan man virkelig få det ved et ride stævne? Svaret er ja, hvis man giver sig lov.   Søndag den 10. september afholdt Ridecenter Strålen og Rideklub Strålen på Stevns et velbesøgt Special Olympics stævne – stævne for ryttere med udviklingshandicaps. Det er desværre ikke så tit, der bliver…

Details